Toetredingsaanvraag

Het is van essentieel belang, zeker voor een kleine beroepsgroep zoals wij, MKA-chirurgen, dat we met elkaar verbonden zijn. Een wetenschappelijke vereniging om onze wetenschappelijk know-how uit te breiden en up to date te houden is hiervoor een ideaal medium. Daarenboven is de enige politieke impact die je als geneesheer-specialist kan hebben, realiseerbaar via het VBS. Deze twee verenigingen geven jou als MKA chirurg de beste garantie om verder te evolueren binnen het huidige complexe zorglandschap. Om deze taak hoed te kunnen invullen hebben we jouw steun hard nodig! Schrijf je vandaag nog in voor kandidaat-lidmaatschap voor én KBVSMFH én VBS-MKA .... en 'join the club'!

Persoonlijke gegevens

Vereniging*
Geslacht

Privé adres (correnspondentie adres)

Beroepsadres

Peterschap

Indien u moeilijkheden hebt om peters te vinden, gelieve deze vraag onbeantwoord te laten en het formulier als dusdanig terug te sturen: wij zullen het nodige doen om de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Een document toevoegen (cv, andere...)

Document Geen bestand geselecteerd...
Document Geen bestand geselecteerd...
Document Geen bestand geselecteerd...