Mededelingen

Vacature

Een geneesheer-specialist in Stomatologie - Mond- Kaak- en Aangezichtsheelkunde

Onder contract van zelfstandige

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) maken deel uit van de groep van Brusselse openbare ziekenhuizen en van het CHORUS-netwerk: het grootste ziekenhuisnetwerk in België. Dit netwerk bestaat uit 7 ziekenhuizen (Erasmus, Chirec, UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter, Iris Ziekenhuizen Zuid, UKZKF en Instituut Jules Bordet), verspreid over het Brussels Gewest, die op hun beurt in 3 subgroepen gegroepeerd zijn:

 • Academische ziekenbuizen: Erasmus / UKZKF / Instituut Jules Bordet
 • Universitaire ziekenhuizen: UMC Sint-Pieter / UVC Brugmann
 • Stageziekenhuizen: Iris Ziekenhuizen Zuid / Chirec
   

IZZ maakt sinds begin oktober 2021 deel uit van het nieuwe CHORUS-netwerk, waarin het samen met CHIREC een bevoorrechte plaats bekleedt. Dit is een belangrijke stap in de positionering van IZZ op de kaart van de Brusselse ziekenhuizen en in de ontplooiing van nieuwe samenwerkingsprojecten. Doel van het netwerk is patiënten gecoördineerde ziekenhuiszorg van steeds hogere kwaliteit en toegankelijkheid zonder discriminatie te bieden, door de daartoe noodzakelijke samenwerkingen tot stand te brengen. De verankering van IZZ in dit ruime netwerk verzekert de continuïteit van het buurtziekenhuis met meerdere campussen in de Brusselse ziekenhuisomgeving.

De samenwerking in de subgroep met CHIREC doet geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van IZZ noch van zijn status van openbaar ziekenhuis.

Onze strategische assen

Eind 2021 hebben de beheersorganen van IZZ een nieuw herstructureringsplan van de medische activiteit (PRAM genaamd) over de 4 campussen goedgekeurd. Dit plan geeft een duidelijk zicht op onze plaats als acuut ziekenhuis in de stad. Het bevestigt onze wil om iedereen, via verschillende toegangspoorten, eenvoudig toegang te geven tot een basis- en lokaal zorgaanbod en, tegelijkertijd, uitstekende geneeskunde aan te bieden. Het PRAM richt zich op intramurale zorgperiodes (dag of klassiek) door de nadruk te leggen op 6 meer specifieke en gecentraliseerde polen (verdeeld over de 3 acute campussen).

Tegelijkertijd wil IZZ door middel van het Change Management verandering brengen in de positionering en managementstijl van het ziekenhuis en van het bestuur (Participatief – Agile – Innovatief).

IZZ is een buurtziekenhuis, verspreid over 4 campussen, met een zorgaanbod dat zo goed als alle pathologieën behandelt:

 • Joseph Bracops (Anderlecht)
 • Molière-Longchamp (Vorst)
 • Etterbeek-Elsene (Elsene)
 • Baron-Lambert (Etterbeek)

Al deze vestigingen zijn campussen voor acute zorg met uitzondering van Baron Lambert met enkel algemene diensten en een polikliniek.

Zorgregio: Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst, Ukkel, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Bosvoorde, Dilbeek, Drogenbos. In totaal ongeveer 500.000 personen.

De dienst tandheelkunde -stomatologie

Onze dienst tandheelkunde-stomatologie telt 36 tandartsen + 2 stomatologen.

We behandelen patiënten, zowel kinderen als volwassenen, met alle tandheelkundige en aangezichtsaandoeningen (basistandverzorging, tandprotheses, orthodontie, endodontie, parodontologie, kaak- en aangezichtschirurgie en plastische chirurgie (met inbegrip van orthognathische chirurgie)).

Het team wordt bijgestaan door paramedisch personeel (tandartsassistent(e) op campus).

WIJ BIEDEN
 • U bent arts-specialist in stomatologie met bevoegdheid in de orale en maxillofaciale chirurgie (bij Ministerieel besluit);
 • U maakt integraal deel uit van de specialiteit in een ziekenhuisinstelling;
 • U vult een uurrooster van 4/10e per week in (te bespreken);
 • U neemt deel aan de algemene activiteit van de dienst in het kader van een aantal activiteitsblokken voor de pool;
 • U heeft de mogelijkheid om desgewenst bovenop het uurrooster voor de pool, een privépraktijk uit te oefenen voor uw externe chirurgische patiënten (in dagopname of klassieke hospitalisatie) op een van de campussen van IZZ;
 • U beschikt over actieve kennis van de tweede landstaal
 • De erkenning van de European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery (EBOMFS) is een pluspunt
IZZ DAT IS
 • 550 ziekenhuisbedden
 • 2.500 medewerkers, waaronder 980 verpleegkundigen, 200 paramedici en 310 artsen
 • Ongeveer 40.000 hospitalisaties en opnames in dagheelkunde
 • 370.000 consultaties (zonder paramedische consultaties en dispensarium)
   
WIJ BIEDEN
 • Een contract als zelfstandige voor onbepaalde duur met een aantrekkelijke verloning onder de vorm van pooldelen die op het einde van de maand worden betaald (20 % via de pool + 80 % individueel
  • De eerste twee maanden: onder de vorm van vaste pooldelen * verbonden coëfficiënt
  • Vanaf de 3e maand:
   • Onder de vorm van variabele pooldelen (in lijn met de gefactureerde activiteit, met een split 20/80 zie hiervoor) * verbonden coëfficiënt
   • + een maandelijks gestorte retrocessie op de eventuele erelonen afkomstig van de privéactiviteit, met een verschuiving in de tijd van 3 maanden ten opzichte van de prestatiedatum, op basis van de individuele overzichten
 • 30 dagen betaald verlof en 10 dagen wetenschappelijk verlof per jaar (op een basis van 10/10e en naar rato van het contractuele aantal activiteitsblokken en het aantal in IZZ gepresteerde maanden), gedekt door uw variabele en vaste pooldelen
 • Een verzekering die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van artsen dekt voor alle chirurgische en medische handelingen, met inbegrip van plastische chirurgie van het gelaat, die in de instelling worden verricht.
 • Voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk.
 • Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving.
 • Een gemoedelijke werksfeer in een hecht team.
U WENST ONS TEAM TE VERVOEGEN?

Stuur uw motivatiebrief en uw CV ter attentie van Catherine Goldberg, Algemeen directeur, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek of naar sdm@hizs-izz.be.

TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN

Niet bepaald

INDIENSTTREDING

Onmiddellijk

MEER INFO

Contacteer Alain Bremhorst, Coördinatiegelastigde voor de dienst tandheelkunde-stomatologie, Marconistraat 142 te 1190 Vorst of abremhorst@his-izz.be.