Eerste contact

Eerste raadpleging bij de specialist

Wanneer U voor de eerste keer op raadpleging komt bij de geneesheer-specialist mag U niet vergeten enkele documenten  mee te brengen

In de eerste plaats is het zinvol om de verwijsbrief van de arts of de tandarts af te geven. Het is tevens zinvol eventuele recente radiografies mee te brengen.

Van groot belang is ook een lijstje te maken van de medicatie die U inneemt. Het is belangrijk voor de MKA-arts (mond-kaak-aangezichtschirurg, ook genoemd stomatoloog, mondarts, kaakchirurg) te weten welke medicatie U gebruikt bij het plannen van een operatieve ingreep (bv. bloedverdunners). Maar ook zal de geneesheer-specialist MKA rekening houden met de medicatie die U reeds inneemt, wanneer bijkomende medicatie noodzakelijk blijkt. Tenslotte kunnen medicamenten zélf soms de oorzaak zijn van bepaalde mondletsels. Reden genoeg om zeer precies aan te geven wélke medicatie U gebruikt en in welke dosis.

Daarnaast mag U niet vergeten aan te geven voor welke ziekten U in behandeling bent of bent geweest. Is er een hartaandoening aanwezig waarbij bepaalde voorzorgen moeten genomen worden in geval van een operatieve ingreep (endocarditis-profylaxis)? Lijdt U aan hoge bloeddruk, suikerziekte?

Een zeer nuttige vragenlijst om in te vullen en steeds bij te hebben wanneer U voor een eerste maal bij een geneesheer-specialist gaat vindt U op de pagina met betrekking tot het pre-operatief onderzoek: MRRA.

Zelfs als U voor een tandheelkundig probleem verwezen wordt is het nuttig  een antwoord te kennen op volgende items: medicatie?operaties?ziektebeelden?allergies?

Zijn er allergieën bekend? Indien dit het geval is, dient U Uw allergie-kaart bij te hebben.

Bent U ooit eerder geopereerd geweest? In welk jaar? Hoe is dit verlopen?

Best noteert U deze gegevens op een blad papier thuis of op de MRRA-vragenlijst en geeft U dit af tijdens de eerste raadpleging.
Veelal wordt tijdens een eerste raadpleging een dossier opgemaakt en vindt er een eerste evaluatie plaats aan de hand van een klinisch onderzoek en aan de hand van radiografies van de kaakbeenderen.

Deze radiografie van de kaakbeenderen noemt een orthopantomogram. Heel wat beenderige structuren van het gelaat kunnen hiermee goed bestudeerd worden. Ook grote tandafwijkingen kunnen hiermee opgespoord worden. Voor het opsporen van kleine tanddefecten en cariës is een dergelijke overzichtsopname evenwel niet geschikt. Ook afwijkingen van de weke delen en de spieren of ligamenten kunnen hiermee niet opgespoord worden. De gedachtegang dat met een dergelijke RX-foto alléén de arts kan zien waar iemands pijn ontstaat is dan ook niet juist.

Denk eraan: alle metaal in het onderzochte gebied zal méé geprojecteerd worden op de röntgenfilm. Een illustratief voorbeeld ziet U hier: de prothese in de bovenkaak, de twee oorbellen die ontdubbeld voorkomen bovenaak in het beeld (in totaal zie je dus 4 oorbellen) en een halssnoer. Vergeet dan ook niet voor een radiografie bij de mond-, kaak- en aangezichtschirurg de prothese uit te laten, de oorbellen en de halsketting te verwijderen.

In sommige gevallen zal het ook noodzakelijk zijn "afdrukken" te nemen om een modelstudie te kunnen doen van het gebit. Er wordt dan een speciale lepel gevuld met een pasta. Deze wordt over de tanden ingebracht en ter plaatse gehouden tot de pasta hard wordt na een twintigtal seconden. Deze afdruk wordt in het laboratorium uitgegoten in gips. Zo ontstaat een gipsmodel, dat toelaat om de tand- en kaakstand te bestuderen buiten de mond.

Het gipsmodel dat U hier afgebeeld ziet toont een erg weinig ontwikkelde bovenkaak. De onderkaak is normaal ontwikkelt en de onderste tanden staan ver vóór de bovenkaak. In overleg met de verwijzende tandarts-orthodontist zal de mond-, kaak- en aangezichtschirurg een behandelingsplan opstellen om dit probleem op te lossen. Vaak zal hiervoor een gezamenlijke behandeling noodzakelijk zijn bestaande uit orthodontie en een operatieve kaakcorrectie

Wanneer de chirurg bijkomende informatie wenst,die hij niet kan verkrijgen via een orthopantomogram of kleinere tandradiografies, zal hij de patiënt soms sturen voor een CT-scan. Met dit onderzoek kunnen zéér selectieve doorsneden gemaakt worden doorheen de gelaats- en kaakbeen-structuren. Zowel letsels aan de weke delen als aan de beenderen kunnen hiermee zeer mooi aangetoond worden.

Een voorbeeld van een CT-scan die een ingesloten hoektand in de onderkaak mooi weergeeft.