Ingesloten hoektand

POSTOPERATIEVE INSTRUCTIES NA HET VRIJLEGGEN VAN EEN INGESLOTEN HOEKTAND IN DE BOVENKAAK

Dank voor het gestelde vertrouwen bij uw mondheelkundige verzorging. Hetgeen volgt zijn een reeks raadgevingen en geruststellingen die U doorheen een comfortabele en vertrouwensvolle genezing zullen loodsen. Uw behandeling duurt tot een volledige genezing is bekomen. U bent dus altijd welkom.

De bedoeling van de uitgevoerde behandeling bestaat erin de ingesloten hoektand vrij te leggen en te voorzien van een bracket. De hoektand kan aan de voorzijde van de bovenkaak liggen, maar kan ook in het gehemelte van de bovenkaak  ingesloten zijn. Dit wordt beoordeeld aan de hand van voorafgaande radiografies.

Tijdens de ingreep, die behoudens het prikje voor de verdoving, verder geheel pijnloos verloopt, wordt een klein botluikje gemaakt, waardoorheen de kroon van de hoektand makkelijk zichtbaar wordt. Op de tandkroon wordt in de regel een bracket bevestigd, hetgeen het werk van de orthodontist(e) nadien vergemakkelijkt. Om teruggroei van het slijmvlies tegen te gaan wordt de blootgelegde kroon soms ook wel overdekt met Coe-Pack®, een soort kauwgom, die een tiental dagen ter plaatse dient te blijven. Na 10 à 14 dagen wordt de CoePack bij de tandarts verwijderd. Deze kauwgom belet niet alleen het schuren van de tong tegen de wonde, maar is tegelijk pijnstillend en ontsmettend.

NABEZWAREN

Van deze behandeling kunt U de volgende nabezwaren verwachten welke op zich geen reden tot ongerustheid dienen te zijn:

Zwelling

Het optreden van een flinke dikke wang is te verwachten. Deze komt vooral voor als de hoektand aan de voorzijde van de bovenkaak ligt, en is zeldzaam als de tand in het gehemelte ligt. Deze zwelling wordt het hevigst na de
tweede postoperatieve dag en begint duidelijk na de vierde dag te verminderen.

Napijn

Ongemak tot "pijn" is normaal. Medicatie zoals voorgeschreven is gewoonlijk doeltreffend. Wacht niet tot de pijn in alle hevigheid is doorgebroken alvorens een pijnstiller te nemen.

Temperatuur

Lichte koorts is normaal de volgende dag. Rusten en veel drinken is dan geboden.

Nabloeden 

De eerste 12 tot 24 uur is nabloeden mogelijk. Best wordt een tamponnetje gedurende een tiental minuten aangedrukt tegen het tandvlees of tegen het gehemelte.

Draadjes 

De draadjes in de diepte verdwijnen vanzelf na één à twee weken.Enkel de hechting waarmee de Coe-pack is bevestigd dient verwijderd te worden door de tandarts.

WAT ZEKER TE DOEN?

DE OPERATIEDAG ZELF:

 • start met antibiotica op de dag van de ingreep indien er antibiotica werden voorgeschreven.
 • neem pijnstillers in vooraleer de verdoving is uitgewerkt.
 • tong weghouden van de plaats van de ingreep indien mogelijk
 • ijs op de wang houden gedurende de eerste 2 à 6 uur gaat de zwelling tegen
 • veel rusten, bij voorkeur zittend, niet liggend.
 • eten en drinken is niet beperkt maar kan wat moeilijkheden geven. Er kan vrij gekozen worden voor vloeibaar, zacht tot normaal voedsel. Wacht echter met eten en drinken tot de verdoving is uitgewerkt.

VOLGENDE DAGEN:

 • daags na de ingreep mag de mond gespoeld worden met lauw zout water ( 1 koffielepel in een tas lauw water) of met een monspoelmiddel zoals voorgeschreven.
 • neem de pijnmedicatie zoals voorgeschreven.
 • schoonhouden van de mond is essentieel. Tandenpoetsen moet normaal verder gebeuren, eventueel met een kleine, zachte kindertandenborstel.

WAT ZEKER NIET TE DOEN:

 • de eerste dag niet spoelen en niet zuigen op de wonde.
 • gedurende drie dagen na de ingreep niet roken en liefst geen alcohol benutten.
 • roken is strikt verboden gedurende de eerste week na de ingreep. Roken kan immers een afbraak veroorzaken van de bloedklonter en kan een factor zijn in het ontstaan van nabloedingen.
 • géén hete koffie nuttigen, noch hete thee of hete spijzen en dit gedurende 24 uur na de ingreep

WANNEER MOET IK ONGERUST WORDEN?

In zeer zeldzame gevallen kan een bloeding optreden in het gehemelte die onder de vorm van een fijn straaltje in de mond spuit. Dit is een bloeding uit een van de eindtakjes de arteria palatina. Dit is een teken dat de bloedklonter niet sterk is geworden en vroegtijdig zijn functie heeft verloren. In dat geval neemt U best onmiddellijk contact op met Uw behandelende geneesheer-specialist om de bloeding te stelpen. Wees niet ongerust, ook al lijkt het beeld in de mond niet erg fraai. Het is géén ernstige verwikkeling.

Regelmatig zal het "wondverband" dat op de wonde werd gekleefd vroegtijdig loskomen, nog vooraleer U bij de orthodontist bent teruggeweest. Ook dit is niet erg, zeker niet wanneer het verband de kans heeft gehad om 3 à 4 dagen ter plaatse te blijven. In dat geval is het echter wél aangewezen om binnen de 10 dagen bij Uw orthodontist langs te gaan ter controle.