Wijsheidstand

POSTOPERATIEVE INSTRUCTIES NA HET VERWIJDEREN VAN EEN INGESLOTEN WIJSHEIDSTAND.

Dank voor het gestelde vertrouwen bij Uw mondheelkundige verzorging. Hetgeen volgt zijn een reeks raadgevingen en geruststellingen die U doorheen een comfortabele en vertrouwensvolle genezing zullen loodsen. Uw behandeling duurt voort tot een volledige genezing is bekomen.

U bent dus altijd welkom.

WAT ZEKER TE DOEN:

DE OPERATIEDAG ZELF:

 • laat de tampon tussen Uw tanden ter plaatse gedurende 30 à 60 minuten.
 • neem pijnstillers in vooraleer de verdoving is uitgewerkt.
 • tong weghouden van de extractieplaats.
 • ijs op de wang houden: de eerste uren zijn de belangrijkste (2 à 6 uur)
 • veel rusten, bij voorkeur zittend, niet liggend.
 • eten en drinken is niet beperkt maar kan wat moeilijkheden geven. Benut vandaag enkel koude spijzen en koude dranken en begin pas met voedsel in te nemen als de verdoving is uitgewerkt, anders bestaat het risico dat U onbewust op de lip bijt.

VOLGENDE DAGEN

 • na 24 uur de mond spoelen met lauw zout water ( 1 koffielepel in een tas lauw water) of met een monspoelmiddel zoals voorgeschreven.
 • neem de pijnmedicatie zoals voorgeschreven.
 • schoonhouden van de mond is essentieel. Tandenpoetsen moet normaal verder gebeuren, eventueel met een kleine, zachte kindertandenborstel.
 • gedurende drie dagen na de ingreep niet roken en liefst geen alcohol benutten.

WAT ZEKER NIET TE DOEN

 • de eerste dag niet spoelen en niet zuigen op de wonde.
 • roken is strikt verboden gedurende de eerste week na de ingreep. Roken kan een afbraak veroorzaken van de bloedklonter en kan een factor zijn in het ontstaan van nabloedingen.
 • géén hete koffie nuttigen, noch hete thee of hete spijzen en dit gedurende 24 uur na de ingreep

NABEZWAREN

Van deze ingreep kan U een aantal nabezwaren verwachten, welke op zich geen reden tot ongerustheid hoeven te zijn.

ZWELLING

Het optreden van een flink dikke wang is te verwachten. Deze zwelling wordt het hevigst na de tweede postoperatieve dag en begint duidelijk na de vierde dag af te nemen.

HECHTINGEN

De draadjes kunnen een vervelend en spannend gevoel veroorzaken. Dit is normaal en verdwijnt zodra ze verwijderd worden na een week. Indien bij U oplosbare draadjes gebruikt zijn, zal het spannend gevoel wegebben zodra de draadjes spontaan beginnen los te komen.

NAPIJN

Ongemak tot 'pijn' is normaal. Medicatie zoals voorgeschreven is gewoonlijk doeltreffend. Wacht niet tot de pijn in alle hevigheid is doorgebroken vooraleer een pijnmedicatie te nemen.

TEMPERATUUR

Lichte koorst is normaal de dag na de ingreep. Rusten en veel drinken zijn hier geboden.

NABLOEDEN

De eerste 12 à 24 uur is nabloeden mogelijk. Plaats eventueel een nieuwe tampon waarop U goed bijt. Indien er een zichtbare bloedklonter gevormd is die over de andere tanden heen gaat en blijft bloeden, moet U eerst deze klonter volledig wegnemen alvorens U op een nieuwe tampon bijt. Indien ondanks deze maatregel de wonde hevig blijft bloeden, neemt U best telefonisch contact op met de chirurg. Een lichte sijpeling van bloed gedurende de eerste 24 uur is echter normaal en mag U niet verontrusten.

MOEILIJKE MONDOPENING

Moeilijke mondopening (trismus), moeilijk slikken en keelpijn, oorpijn zijn postoperatieve verschijnselen die kunnen voorkomen. Gelieve dit te melden op de nacontrole.

DOOFHEIDSGEVOEL

Soms is postoperatief een doofheidsgevoel of 'veranderd' gevoel (paresthesie) in de onderlip aanwezig. Dit is meestal slechts langs één zijde aanwezig. Dit doofheidsgevoel is praktisch altijd tijdelijk en verdwijnt spontaan na enkele dagen tot weken.

TANDSTAND

Soms herschikken de laatste tanden zich tijdelijk na een chirurgische verwijdering. Dit veroorzaakt een weinig discomfort.

MONDHOEKEN

Lichte pijn of korsten aan de mondhoeken kunnen verholpen worden met wat vaseline.

WANNEER MOET IK ONGERUST ZIJN?

Indien de pijn of de zwelling na de vierde à vijfde postoperatieve dag plots in alle hevigheid terug beginnen toe te nemen is de kans groot dat U een infectie doet. In dat geval neemt U best opnieuw telefonisch contact op met Uw chirurg tijdens de raadplegingsuren.

We hopen U met deze richtlijnen van nut te zijn geweest en wensen U een vlot herstel toe.